เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลง VPS Hosting อยู่ระหว่าง Cloud Hosting Co.,Ltd. และบุคคลต่อบุคคลที่ใช้บริการ VPS ของเรา กรุณาอ่านด้วยความตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการของเราก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือบริการของเรา

การบริการ

Cloud Hosting Co.,Ltd. ให้บริการตามราคาที่ได้แจ้งไว้ เราจะไม่มีค่าบริการอื่นแอบแฝงหลังการขาย


เงื่อนไขการให้บริการ

ลูกค้าทุกท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บและการถ่ายโอนแบนด์วิดธ์ของตัวเองในแต่ละเดือน ลูกค้าที่ใช้พื้นที่หรือแบนด์วิดเกินกำหนด จะได้รับอีเมลเกี่ยวกับการอัปเกรดบริการหรืออัปเกรดพื้นที่ ถ้าลูกค้ายังไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวและยังคงทำเรื่อยๆ ทางเราจำเป็นต้องแบนลูกค้า และเมื่อลงทะเบียนไปแล้วหากมีการยกเลิกกลางเดือน ค่าบริการของเดือนๆนั้นจะถูกคิดทั้งหมดทันที ไม่มีการคืนเงินที่เหลือ


การชำระเงิน

การต่ออายุ VPS จะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ 7 วันก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ ราคาทั้งหมดจะส่งให้ก่อนเปิดใช้บริการ VPS จริง Cloud Hosting Co.,Ltd. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาใด ๆ เว้นแต่เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้ตกลงกัน บัญชีใดที่ไม่ได้รับแจ้งอีเมลล์ก่อน 7 วันที่จะถูกระงับบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่ค้างชำระในระบบลูกค้า มิเช่นนั้นบริการดังกล่าวจะถูกลบทันที ยอดเงินที่คงเหลือในระบบลูกค้าจะถูกตัดเพื่อต่ออายุของเดือนหน้าทันที เว้นแต่จะมีการร้องขอการยกเลิกใช้บริการก่อนครบกำหนด ค่าบริการรายเดือนที่มีการขอยกเลิกใช้บริการนั้นจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ค่าบริการรายปีไม่สามารถคินเงินได้ บริการรายปีจะถูกยกเลิกทันทีหาก VPS ลูกค้าทำผิดกฎตามที่เราได้ตั้งไว้ ทั้งบริการแบบรายเดือนและรายปีจะไม่มีการคืนเงินหากลูกค้าทำผิดกฎและเงื่อนไขการบริการ

ยอดคงเหลือในระบบลูกค้าไม่สามารถคืนเงินได้เช่นกัน

การชำระเงินแบบประจำ

ก่อนหมดอายุ 7 วันจะมีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเครดิตลูกค้า ระบบจะทำการหักเงินเพื่อต่ออายุ VPS ให้ทันทีในวันที่เมลจะถูกส่งออกไป (ตังอย่าง วันหมดอายุคือ 7 กรกฎาคม อีเมลจะถูกส่งไปในวันที่ 1 กรกฎาคม และจะถูกหักในวันนั้นเช่นเดียวกัน) หากลูกค้าไม่ได้เลือกชำระเงินแบบเครดิตการ์ด ลูกค้าต้องทำการต่ออายุด้วยตัวเอง บริการจะถูกระงับทันทีเมื่อเลยวันครบกำหนด 1 วัน บริการที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเดือนละครั้ง

เครดิต/เดบิตและที่อยู่ในไฟล์

เมื่อเลือกชำระเงินแบบเครดิต/เดบิต ข้อมูลในบัตรจะถูกเก็บไว้และจะถูกหักทันทีเมื่อได้รับเมลการแจ้งเตือนต่ออายุ (7 วันก่อนจะหมดอายุ) เพื่อความปลอดภัยข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ของเราต้องตรงกับที่อยู่ในบัตรเครดิต/เดบิตลูกค้า ถ้าหากข้อมูลไม่ตรงกัน ระบบตัดเงินของเราจะไม่ยอมรับการจ่ายเงินนั้นๆ หากการชำระเงินแบบบัตรเครดิตมีปัญหาเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน สถานะในบัตรเครดิตแจ้งแจ้งว่า pending ยอดเงินจะไม่ถูกตัดไป และหากการชำระเงินแบบบัตรเดบิตมีปัญหาเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน ธนาคารจะทำการดึงเงินออกไปก่อนแต่จะทำการคืนเงินให้ทีหลัง เราแนะนำให้ทำธุรกรรมไว้ในบัตรเครดิตแทนบัตรเดบิต

ยืนยันคืนเงินใน 7 วัน

สำหรับลูกค้าใหม่ของ Cloud Hosting Co.,Ltd. ที่เหมาะสมจะได้รับการคืนเงิน หากมีการซื้อในรอบที่ 2 หรือ 3 แล้วจะไม่มีการขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น


การยกเลิกและสิ้นสุดในช่วงต้น

ลูกค้าต้องรับทราบว่าจำนวนของการบริการที่ซื้อจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับในระยะเริ่มแรกหรือระยะการต่ออายุ

การใช้เซิร์ฟเวอร์ผิด

ความพยายามที่จะบ่อนทำลายหรือก่อให้เกิดอันตรายไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือลูกค้าของ Cloud Hosting Co.,Ltd. เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด


Cloud Hosting Co.,Ltd. จะดำเนินการให้ถึงที่สุดสำหรับใช้งานใด ๆ หรือพยายามใช้บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ความพยายามดังกล่าวรวมถึง "การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต" (หลอกคนอื่นให้เปิดเผยรหัสผ่านของตน การขโมยรหัสผ่านการสแกนรักษาความปลอดภัย ฯลฯ)


ห้ามการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีหรือการบริการโดยคุณ หรือไม่ว่าบัญชีที่โจมตีหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ Cloud Hosting Co.,Ltd. จะส่งผลในการดำเนินการกับคุณ การกระทำที่เป็นไปได้รวมถึงคำเตือน, การระงับบัญชีหรือการยกเลิก เช่นเดียวกับการดำเนินการทางกฎหมายทางแพ่งหรือทางอาญาขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการโจมตี
หมายเหตุสำคัญ : Cloud Hosting Co.,Ltd. มีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการหรือปฏิเสธการเข้าถึงทุกคนที่ละเมิดนโยบายหรือข้อตกลงของเราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งคำเตือนก่อน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ หากยกเลิกบัญชีเนื่องจากมีการละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่าง

การใช้งานที่ไม่ยอมรับนอกจากนี้ยังรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดถึง : การส่งอีเมลขยะ, อีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ สแปม
กลุ่มข่าวสาร, อัปโหลดสคริปต์ (อย่างรวดเร็ว), เนื้อหาลามก, เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย, การละเมิดลิขสิทธิ์, การละเมิดเครื่องหมายการค้า, เว็บไซต์เถื่อน (รวมถึงการเชื่อมโยงไปถึง / จาก), การแครค, หมายเลข serial ซอฟต์แวร์, การถ่ายทอดพร็อกซี่, ฟาร์มมิ่งลิงค์ (การกระทำหรือโดยการใช้สคริปต์), ไกรดดิ้งลิงค์, เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเท่านั้น, การสแปมเดกซ์, FFA (free-for-All) และ / หรือสิ่งอื่นใดที่กำหนดโดย Cloud Hosting Co.,Ltd. จะไม่ยอมรับในการใช้บริการของเรารวมทั้งการละเมิดการใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์

คุณจะต้องรับผิดชอบและควรประเมินการใช้งานบนเว็บของคุณและสคริปต์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บัญชีอาจถูกยกเลิกถ้าหากมีเนื้อหาต่อไปนี้หรือมีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต่อไปนี้ : เนื้อหาต่อต้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย,มีใจความที่แสดงให้เห็นได้ชัดอย่างน่ารังเกียจต่อศาสนา, เชื้อชาติ, ความเกลียดชัง, หรือ การดูหมิ่น ; การส่งเสริมการขายและการให้ข้อมูลการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายการส่งเสริมการทำร้ายร่างกายหรือได้รับบาดเจ็บกับกลุ่มหรือบุคคล; การแสดงภาพเปลือยลามกอนาจารหรือสิ่งลามก (ไม่สามารถใช้ได้กับการจัดการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ); แสดงเนื้อหาที่หาประโยชน์กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี; การกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งเสนอการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมโยงกับโปรแกรมดังกล่าว; ข้อมูลที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกอุปกรณ์ป้องกันที่ผู้ผลิตติดตั้งรวมหมายเลข serial หรือการลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมซอฟแวร์หรือชนิดของแครกเกอร์สาธารณูปโภคใด ๆ

 

การใช้ แบนด์วิธระหว่างประเทศ

 

แบนด์วิดระหว่างประเทศ(International bandwidth )แบนด์วิดออกนอกประเทศไทยจะมีราคาแพงมาก

ดังนั้นการใช้แบนด์วิดระหว่างประเทศจึงต้องมีข้อจำกัด เพื่อที่เราจะให้ VPS มีราคาถูกนั่นเอง
การใช้ แบนด์วิธระหว่างประเทศ อนุญาติให้ใช้ตามนี้เท่านั้น!

- ผู้ที่ต้องการจัดการเวปไซต์ VPS หรือ เวปแอปพลิเคชั่นจากต่างประเทศ
-การอัปเดท ซอร์ฟแวร์ VPS ของคุณ
-การตั้งค่า VPS ของคุณ (คัดลอกข้อมูลจากต่างประเทศ,ติดตั้งซอร์ฟแวร์ใหม่ อื่นๆ)

 

ไม่อนุญาตให้ใช้การติดต่อระหว่างประเทศดังนี้

-ข้อมูลแบบ Streaming (เช่น วีดีโอ ไฟล์เสียง)
-การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อื่นๆ

ถ้าเราพบว่า VPS ของคุณได้ทำการละเมิดกฎที่เราตั้งไว้ เราจะทำการจำกัดแบนด์วิด VPS ทั้งหมดของคุณทันที และจะรายงานคุณเรื่องนี้เช่นกัน
ดังนั้นคุณต้องปิด (Disable)แบนด์วิธระหว่างประเทศที่ทำผิดกฎบน VPS ของคุณ จากนั้นเราจะทำการเปิดแบนด์วิดทั้งหมดของคุณอีกครั้ง

 

ถ้าคุณต้องการรับแบนด์วิดระหว่างประเทศที่มากกว่า กรุณาติดต่อเรานะครับ เพื่อที่เราจะทำการเสนอราคาให้ครับ

 

AUP

ลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการของเราภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ซึ่งก็คือที่นี่โดยรวมกับข้อตกลงนี้ ลูกค้ายอมรับว่า Cloud Hosting Co.,Ltd. ถือสิทธิในการเปลี่ยนแปลง AUP ของพวกเขาได้ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานเว็บโฮสติ้งและกฎหมาย การแก้ไข AUP มีผลบังคับใช้เมื่อก่อนหน้านี้ที่ Cloud Hosting Co.,Ltd. ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แก่ลูกค้าที่ได้รับการแก้ไข, หรือวันแรกของการต่ออายุใด ๆ ที่จะเริ่มขึ้นภายหลังจากการแก้ไข ลูกค้ายอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับ Cloud Hosting Co.,Ltd. ในการสอบสวนที่มีเหตุมีผลของ การละเมิดสงสัยใด ๆ ของ AUP ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง Cloud Hosting Co.,Ltd. และลูกค้าเกี่ยวกับการตีความหมายของ AUP, Cloud Hosting Co.,Ltd. ที่แปลความหมายสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์จากข้อบังคับ AUP

ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้ารับรองและรับประกันกับ Cloud Hosting Co.,Ltd. ข้อมูลของเขาหรือเธอ จะถูกจัดขึ้นและจะจัดให้กับ Cloud Hosting Co.,Ltd. สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างและการบำรุงรักษาบริการมีความถูกต้อง ถ้าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกรับรองและรับประกันกับ Cloud Hosting Co.,Ltd. ว่าเขาหรือเธอมีอายุอย่างน้อย 18 ปี Cloud Hosting Co.,Ltd. อาจพึ่งพาคำแนะนำของบุคคลตามที่ระบุไว้ติดต่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลักในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าได้จัดให้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญาลูกค้าหลัก

อีเมลล์ที่ไม่ต้องการและสแปม

โฆษณาเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ("สแปม") ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน e-mail, และมีแนวโน้มที่จะส่งผลในการยกเลิกบัญชี Cloud Hosting Co.,Ltd. ใช้วิธีการความอดทนเป็นศูนย์ในการจัดการกับสแปมที่มาจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับการโฆษณาหรือสแปมของโดเมนของเจ้าของภายในเครือข่ายของเรา หากพบบัญชีของคุณอาจถูกลบออก

การกระทำต่อไปนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาต : Spam, ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการส่งจดหมายจำนวนมากของการโฆษณาเชิงพาณิชย์, การประกาศข้อมูล, การร้องขอการกุศล, การเรียกร้องขอลายเซ็น และระบบการเมืองหรือศาสนา (ข้อความดังกล่าวอาจถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับการร้องขออย่างชัดเจนจากโดเมนของคุณ); การปลอม, การแก้ไขหรือลบส่วนหัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - โดเมนที่ส่งลักลอบสแปมใด ๆ จะถูกยกเลิกโดยไม่มีการเตือนและไม่มีการคืนเงิน การส่งสำเนาจำนวนมากของข้อความเดียวกันหรือคล้ายกันอย่างมีนัยสำคัญโดยมีเจตนาที่จะทำลายเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชี ("บอมบ์เมลล์"); กลุ่มข่าวสแปม: การโฆษณาพาณิชย์ไม่พึงปรารถนาใน กลุ่ม Usenet และใน e-mail รายชื่อผู้รับจดหมายส่วนใหญ่ โพสต์ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลในการยกเลิกบัญชี ดูกลุ่มข่าวหรือใบอนุญาตกรรมสิทธิ์รายชื่อผู้รับจดหมายสำหรับการโฆษณาที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต การส่งข้อความไปยังกลุ่มข่าวปิดหัวข้อที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผิดจรรยาบรรณและจะได้รับการปฏิบัติเช่น จดหมายอาจจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อก่อความรำคาญหรือข่มขู่คนอื่น ๆ การคุกคาม, ไม่ว่าจะผ่านภาษา, ความถี่ของข้อความ, หรือขนาดของข้อความให้เป็นสิ่งต้องห้าม การส่งข้อความที่ไม่น่าพึงพอใจเพียงครั้งเดียวอาจได้รับการพิจารณาเป็นการคุกคาม ถ้าผู้รับขอให้หยุดการรับอีเมล, คุณจะต้องไม่ส่งข้อความใดต่อไป
หมายเหตุ – หากคุณใช้บริการของผู้ให้บริการอื่นเพื่อส่งเสริมเว็บไซต์หลักโดยผ่าน Cloud Hosting Co.,Ltd. ("spamvertising") เมื่อนั้นข้อกำหนดของนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้ใช้บังคับถ้า SPAM ถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรา

รับประกัน Uptime 99.9%

(1.) การครอบคลุม - รับประกัน uptime 99.9% นี้นำไปใช้กับลูกค้าในสถานะทางการเงินที่ดีใด ๆ กับ Cloud Hosting Co.,Ltd. ในช่วงเวลาของการหยุดทำงานของบริการ

(2.) ข้อตกลงระดับบริการ ("SLA") และ คุณสมบัติ – Cloud Hosting Co.,Ltd. พยายาม จะมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณสามารถเข้าถึง 99.9% ของเวลา การหยุดทำงานเครือข่าย ("ไม่สามารถใช้งานได้") ถูกกำหนดให้เป็นความสูญเสีย 100% จาก Cloud Hosting Co.,Ltd. ถึงสายส่งหลัก ช่วงเวลาที่หยุดทำงานวัดหลังจากผ่านไป 10นาที หลังจากที่ได้รับแจ้งครือข่ายล้มเหลว ผ่านทาง ระบบตั๋วออนไลน์ Cloud Hosting Co.,Ltd. ถ้าระบบตั๋วไม่สามารถเข้าถึงได้ตัวเอง ตั๋วจะเริ่มทำงานได้โดยการเรียกหา Cloud Hosting Co.,Ltd. NOC
ผู้ดูแลระบบ Cloud Hosting Co.,Ltd. จะกำหนดจุดสิ้นสุดของการหยุดทำงานโดยตามรอย ไปยังเครื่องของคุณจากภายนอกเครือข่าย Cloud Hosting Co.,Ltd.

(3a.) เครดิต – ในกรณีที่  VPS ของคุณ คือสามารถใช้งานน้อยกว่า 100%, Cloud Hosting Co.,Ltd. จะให้เครดิตค่าบริการเดือนถัดไปดังนี้ เครดิตของคุณจะมีผลย้อนหลังและวัดใน 24 ชั่วโมงต่อวันของเดือนปฏิทินที่มีเครดิตสูงสุดไม่เกิน 50% ของค่าบริการรายเดือนสำหรับเดือนที่ได้รับผลกระทบ
95% to 99.9% - บัญชีของคุณจะได้รับเครดิต 10% ของค่าโฮสติ้งรายเดือนของคุณ
90% to 94.9% - บัญชีของคุณจะได้รับเครดิต 10% ของค่าโฮสติ้งรายเดือนของคุณ
89.9% หรือต่ำกว่า - บัญชีของคุณจะได้รับเครดิต 50% ของค่าโฮสติ้งรายเดือนของคุณ

(3b.) จะไม่ให้เครดิตกับคุณในกรณีที่คุณมีการหยุดทำงานใด ๆ ที่เกิดจาก
ตารางกำหนดการบำรุงรักษาที่โพสต์เป็นครั้งคราวของ Cloud Hosting Co.,Ltd.
พฤติกรรมของคุณ หรือ ประสิทธิภาพการทำงาน หรือ การล้มเหลวของอุปกรณ์ของคุณ หรือโปรแกรมประยุกต์ของคุณ
สถานการณ์ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ของ Cloud Hosting Co.,Ltd. รวมถึง, แต่ไม่จำกัด, การกระทำใด ๆ ของรัฐ, สงคราม, การจลาจล, การก่อวินาศกรรม หรือ การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ตีหรือการนัดหยุดงานหรือความไม่สงบของแรงงานอื่น, การหยุดชะงักของการหรือความล่าช้าในการขนส่ง,  ไม่สามารถใช้งานได้ของการหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการบริการของบุคคลที่สาม, รวมถึงการปรับปรุงข้อมูล DNS, การโอน หรือ การลงทะเบียนชื่อโดเมน, ความล้มเหลวของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม หรือ ในการลงทะเบียน / โอนซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหรือฮาร์ดแวร์หรือการไร้ความสามารถที่จะรับวัตถุดิบ, วัสดุ, หรือพลังงานที่ใช้ในหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดหาของ เว็บไซต์ของคุณ,
คุณผิดกฎใด ๆ ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขและ AUP”  ของ Cloud Hosting Co.,Ltd. เป็นผลให้เครื่องล้มเหลวเป็นผลตามมา

ขอบเขตการสนับสนุนด้านเทคนิค

Cloud Hosting Co.,Ltd. ให้บริการยกเลิกการจัดการ  Cloud Hosting Co.,Ltd. จะพยายามที่จะให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม  VPS ของคุณคุณ   เราไม่ได้ให้การสนับสนุนสำหรับการใช้งานใด ๆ สำหรับการใช้งาน/ สคริปต์/ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม หรือปัญหาการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์หรือระบบปฏิบัติการใน VPS ของคุณ

การป้องกัน

ลูกค้า ยอมรับที่จะป้องกันและถือเป็นอันตรายต่อ  Cloud Hosting Co.,Ltd.,  บริษัทในเครือ  Cloud Hosting Co.,Ltd.,  และ เจ้าหน้าที่, กรรมการ, ตัวแทน,  และพนักงานจากการต่อต้านใด ๆ และ การอ้าง, การเรียกร้อง, หนี้สิน, ภาระผูกพัน, ความสูญเสีย, ความเสียหาย, จำนวนดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่าย และ การเบิกจ่ายใด ๆ และลักษณะใด ๆ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมค่าธรรมเนียม)นำโดยบุคคลที่สามภายใต้ทฤษฎีของความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานจริงหรือข้อกล่าวหาของการบริการลูกค้าในการละเมิดกฎหมายหรือ AUP โดยลูกค้าหรือผู้ใช้ใด    เข้าสู่ระบบของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ , ไม่คำนึงถึงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้บริการโดยลูกค้า

ท่านเห็นชอบที่จะปกป้อง, ป้องกันและระงับอันตราย แก่ Cloud Hosting Co.,Ltd. ต่อต้านหนี้สินที่เกิดขึ้นของ:

(1) ภัยต่อบุคคลหรือทรัพย์สินโดยขายผลิตภัณฑ์ใดๆหรือแจกจ่ายบุคคลอื่นในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ของ Cloud Hosting Co.,Ltd.
(2) วัสดุใด ๆ ที่จัดทำโดยลูกค้าละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดในกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
(3) การละเมิดลิขสิทธิ์ และ
(4) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องใด ๆ ที่ขายให้กับลูกค้าจาก เซิร์ฟเวอร์ ของ Cloud Hosting Co.,Ltd.

การจำกัดความรับผิด

Cloud Hosting Co.,Ltd. ไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการจะเป็นข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องฟรีหรือการรักษาความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Cloud Hosting Co.,Ltd. ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมด รวมทั้งการรับประกันโดยนัยหรือการซื้อขาย, เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและไม่ละเมิดสิทธิ์ ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับบริการทั้งหมดที่มีให้บนพื้นฐาน "ตามที่เป็น"

ข้อ จำกัด ของความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องระวางโทษอื่น ๆ สำหรับการสูญเสียผลกำไรใด ๆ หรือโดยทางอ้อมใด ๆหรือทางพิเศษอื่น ๆ, ผลสืบเนื่อง หรือ การสูญเสียเชิงลงโทษ หรือ ความเสียหายใด ๆ , หรือ สำหรับความเสียหายที่สามารถหลีกเลี่ยงโดยการใช้ความรอบคอบที่เหมาะสม, ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับข้อตกลง, ถึงแม้ว่าบุคคลได้รับทราบหรือควรจะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว
อย่างไรก็ตามสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อตกลงไปในทางตรงกันข้าม, ผลสรุปของความรับผิดชอบสูงสุดของ Cloud Hosting Co.,Ltd. และ พนักงานของบริษัทใด ๆ , ตัวแทน หรือ บริษัท ในเครือภายใต้ทฤษฎีของกฎหมาย (รวมถึงการผิดสัญญาการละเมิดความรับผิดที่เข้มงวดและการละเมิด) ที่ท่านจะต้องชำระเงินไม่เกินจำนวนเงินที่สั่งจ่ายโดยลูกค้าสำหรับงวดสามเดือนบริการ

การระงับการบริการ / การสิ้นสุด

ลูกค้า ตกลงว่า Cloud Hosting Co.,Ltd. อาจระงับการให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดในกรณีที่: (1) Cloud Hosting Co.,Ltd. มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าการบริการที่ถูกใช้ในการละเมิดของ AUP (2) ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เหมาะสมใด ๆ ของการละเมิดที่น่าสงสัยใด ๆ ของ AUP (3) Cloud Hosting Co.,Ltd. มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าการระงับบริการเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันเครือข่ายหรือลูกค้ารายอื่น ๆ หรือ (4) ตามที่ร้องขอ โดยการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ลูกค้าจะต้องชำระค่าคืนเสิทธิ์ Cloud Hosting Co.,Ltd. ที่เหมาะสมถ้าการบริการ คือ Cloud Hosting Co.,Ltd. ระงับการบริการภายใต้หมวดย่อยนี้

สัญญาอาจถูกยกเลิกโดยลูกค้าล่วงหน้าก่อนการหมดอายุของระยะเวลาเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีกและไม่รับผิดชอบถ้า Cloud Hosting Co.,Ltd.ไม่สามารถนำวัสดุในการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงและไม่ได้รักษา ความล้มเหลวภายในสิบวัน (10) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าอธิบายความล้มเหลวในรายละเอียดสมเหตุสมผล สัญญาอาจถูกยกเลิกโดย Cloud Hosting Co.,Ltd. ล่วงหน้าก่อนการหมดอายุของระยะเวลาเริ่มต้นหรือต่ออายุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบต่อไปและโดยไม่ต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้::
1.    นับจาก 5 วันที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากลูกค้าเป็นเกินกำหนดการชำระเงินของลูกหนี้ตามข้อตกลงใด ๆ
2.    ลูกค้าฝ่าฝืนสาระสำคัญบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงรวมทั้ง AUP และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดภายในสามสิบวัน ของการแจ้งหนังสือจาก Cloud Hosting Co.,Ltd. ที่อธิบายการละเมิดในรายละเอียดที่สมเหตุสมผล
3.    นับจาก 1 วันที่แจ้งให้ทราบว่าลูกค้านำเนื้อหาของ AUP มาใช้ในการฝ่าฝืน มากกว่าหนึ่งครั้งหรือ
4.    นับจาก 1 วันที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากลูกค้าฝ่าฝืนข้อ 5 (ข้อมูลลูกค้า) ของข้อตกลงนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญานี้ นับจาก 5 วัน  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าอีกฝ่ายยอมรับไม่สามารถจ่ายหนี้ได้, ทำให้การมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้, แฟ้มข้อมูลสำหรับการล้มละลายหรือการป้องกันที่คล้ายกันไม่สามารถชำระหนี้ตามที่พวกเขาเป็นเนื่องจากมีผู้ดูแลหรือได้รับการแต่งตั้งไปทั้งหมดหรือเป็นรูปธรรมส่วนของสินทรัพย์ของตนหรือทำสัญญาสำหรับการขยายหรือปรับปรุงใหม่ทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญทั้งหมดของภาระผูกพัน

ถ้าคุณทำลายเงื่อนไขบริการ / นโยบายการใช้งานที่ยอมรับของเรา เราถือสิทธิในการยกเลิกบริการใด ๆ เราจะไม่ยกเลิกบริการใด ๆโดยไม่พยายามในการแก้ไขอย่างดีที่สุดกับคุณ แต่ในกรณีที่รุนแรงเช่น สื่อลามกอนาจารเด็ก ที่มีบัญชีที่เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เราไม่คืนเงินกับบัญชีใด ๆที่ทำลายเงื่อนไขบริการ / นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าเรายกเลิกบัญชีโฮสติ้งของคุณในระหว่างเดือนแรกของคุณสำหรับลิขสิทธิ์การละเมิดเราจะไม่คืนเงินให้ท่านในเดือนแรก นี้คือการป้องกันไม่ให้คนลงทะเบียนสำหรับการบริการของเราที่มีเจตนาที่จะละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

การร้องขอข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าตกลงที่ Cloud Hosting Co.,Ltd. อาจไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ,
1.    แจ้งไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการใด ๆ โดยลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ที่ Cloud Hosting Co.,Ltd. เชื่อว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ
2.    ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ในตอบสนองการร้องขออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการจากการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือในตอบสนองการร้องขออย่างเป็นทางการในการดำเนินการทางแพ่งว่าบนใบหน้าตรงตามความต้องการสำหรับ คำขอดังกล่าว

การสำรองข้อมูลสำรอง

ลูกค้ายอมรับที่จะรักษาสำเนาปัจจุบันของเนื้อหาเของโฮสต์ทั้งหมดโดย Cloud Hosting Co.,Ltd. แม้จะมีข้อตกลงใด ๆ โดย Cloud Hosting Co.,Ltd. เพื่อให้สำรองการบริการทั้งหมด โดย Cloud Hosting Co.,Ltd. แม้จะมีข้อตกลงใด ๆ โดย Cloud Hosting Co.,Ltd. เพื่อให้บริการการสำรองข้อมูล

คำขอกู้คืนของแพคเกจโฮสติ้ง

ในช่วงระยะที่ให้บริการใด ๆ ที่ลูกค้าอาจร้องขอกู้ข้อมูลฟรีหนึ่งครั้งสำหรับเหตุผลของการเลือกใดๆ  กรณีที่ลูกค้าต้องขอRestoreหลังจา กนี้ ค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้งจะมีผลบังคับ

การเปลี่ยนแปลงไปยังเครือข่ายของ Cloud Hosting Co.,Ltd.

การอัพเกรดและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในเครือข่ายของ Cloud Hosting Co.,Ltd. รวมถึง แต่ไม่ จำกัดการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์และผู้ให้บริการอาจมีผลต่อการแสดงผลหรือการดำเนินงานของเนื้อหาโฮสต์ของลูกค้าและ / หรือการใช้งาน.  Cloud Hosting Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายของ บริษัท ในดุลพินิจเหมาะสมในเชิงพาณิชย์และ Cloud Hosting Co.,Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อการส่งผลอันตรายต่อใด ๆ แก่ลูกค้า

การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนไปยัง Cloud Hosting Co.,Ltd. ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ e-mail โพสต์สำหรับบริการลูกค้า. การแจ้งเตือนไปยังลูกค้าจะได้รับผ่านทางอีเมลล์ไปยังบุคคลที่ระบุไว้เป็นผู้ติดต่อหลักในสั่งซื้อสินค้า การแจ้งเตือนจะถือว่าได้รับในวันที่ส่งหรือถ้าวันนั้นไม่ได้เป็นวันทำการ ในวันทำการแรกถัดจากวันที่จัดส่ง. ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของเขาหรือเธอ หรือ ที่อยู่แจ้งให้ทราบโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่กำหนดตามหมวดนี้

เหตุสุดวิสัย

Cloud Hosting Co.,Ltd. ไม่ได้ในการเริ่มต้นของข้อผูกพัน ภายใต้ข้อตกลงใด ๆ หากการดำเนินการภาระหน้าที่ที่ไม่สำเร็จเนื่องจากกรณีใด ๆ นอกเหนือการควบคุมของ Cloud Hosting Co.,Ltd. รวมถึง, แต่ไม่ จำกัด ความล้มเหลวที่สำคัญของส่วนหนึ่งของพาวเวอร์กริด, ความล้มเหลวที่สำคัญของอินเทอร์เน็ต, ภัยธรรมชาติ, สงคราม, การจลาจล หรือ การดำเนินการจัดระเบียบแรงงานอื่น ๆ , กิจกรรมการก่อการร้าย, หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีความสำคัญหรือประเภทที่เกิดปฏิกิริยาไม่ดำเนินในธุรกิจทั่วไป

เบ็ดเตล็ด

แต่ละฝ่ายรับทราบและยอมรับว่าอีกฝ่ายยังคงมีกรรมสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวและสิทธิในเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ความลับทางการค้า, สิ่งประดิษฐ์, ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจจะใช้ชื่อบุคคลอื่น ๆ หรือเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของอีกฝ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจสำหรับความสัมพันธ์ของพวกเขาที่จะเป็นคู่สัญญาอิสระและพวกเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร่วมทุนหรือนายจ้าง / ลูกจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นแสดงตัวเองเป็นตัวแทนของผู้อื่น แต่ละฝ่ายยอมรับว่าไม่มีอำนาจหรือมีอำนาจลงนามผูกพันอื่น ๆ ในข้อตกลงใด ๆ และว่าจะไม่แสดงว่าเป็นคนที่มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจใด ๆ ข้อตกลงนี้อาจมีการแก้ไขโดยเฉพาะข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการลงนามโดยทั้งสองฝ่าย เงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกค้าหรือรูปแบบธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีผลผูกพันกับ Cloud Hosting Co.,Ltd. จนกว่าพวกเขาจะมีการจดทะเบียนอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการลงนามโดยทั้งสองฝ่าย เงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกค้าหรือรูปแบบธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีผลผูกพันกับ Cloud Hosting Co.,Ltd. จนกว่าพวกเขาจะมีการจดทะเบียนอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ความล้มเหลวบุคคลหรือความล่าช้าในการบังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นหรือบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลง การสละสิทธิ์บุคคลใด ๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงการไม่สละสิทธิอื่นใด ๆ ด้วยความเคารพซึ่งเกิดขึ้นก่อน, เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือ ในอนาคต, หรือไม่ว่าจะเป็นที่คล้ายกันในปรกติวิสัยหรือไม่ คำอธิบายในข้อตกลงไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง แต่เพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่าย ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะหมดอายุหรือยกเลิกสัญญา : ค่าธรรมเนียม, การชดเชยความเสียหายภาระผูกพัน, ข้อกำหนดจำกัดความรับผิดชอบ และการบอกปัดการรับประกันข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ดและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โดยปกติวิสัยของพวกเขามีวัตถุประสงค์ที่รอดจากการบอกเลิกสัญญา ไม่มีบุคคลที่สามที่จะได้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลงนี้ ทั้งบริษัทมิได้ประกันไม่ลูกค้าของผู้ค้าปลีกเป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่สามตามข้อตกลง ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนข้อตกลงโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cloud Hosting Co.,Ltd.  ความเห็นชอบของ Cloud Hosting Co.,Ltd. สำหรับการมอบหมายคือขึ้นอยู่กับการประชุมได้รับมอบหมายการอนุมัติเครดิตของ Cloud Hosting Co.,Ltd. Cloud Hosting Co.,Ltd. อาจกำหนดข้อตกลงในทั้งหมดหรือบางส่วน  ข้อตกลงนี้พร้อมด้วยการสั่งซื้อและ AUP ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และเอกสิทธิ์เฉพาะระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญและแทนที่ความเข้าใจเดิม ๆ ของการสื่อสาร, เขียนหรือปากเปล่า

ลิขสิทธิ์

ไฟล์ทั้งหมดที่ถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Cloud Hosting Co.,Ltd. จะต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องแนบใบอนุญาตที่ถูกต้อง และ/ หรือลิขสิทธิ์ นี้ประกอบด้วยและไม่จำกัดไปยัง MP3, AVI, MID, MIDI, MPG, MPEG, MOV, EXE, ISO หากเราพบไฟล์ที่ไม่มีใบอนุญาตและ / หรือไฟล์ผิดกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกลบ

การยกเลิกบริการ
.
Cloud Hosting Co.,Ltd.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา ค่าธรรมเนียมที่จ่ายชำระทั้งหมดล่วงหน้าก่อนการยกเลิกจะได้รับตามสัดส่วนและชำระโดย Cloud Hosting Co.,Ltd. หากเราจัดตั้งสิทธิของเราในการยกเลิก การละเมิดนโยบายใด ๆ จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกเก็บเงินกับคุณ!

โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ

Cloud Hosting Co.,Ltd. อาจนำเสนอโปรโมชั่นในภายหลังหรือข้อเสนอพิเศษ, เงื่อนไขที่อาจหรือไม่อาจรับประโยชน์มากกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของคุณ โปรโมชั่นดังกล่าวหรือการปรับเปลี่ยนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ค่าธรรมเนียมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ อาจจะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในขอบเขตที่พวกเขาขัดกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ค่าธรรมเนียมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและข้อเสนอพิเศษอาจจะไม่ได้รวมกัน

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงให้คุณผ่านบริการ Cloud Hosting Co.,Ltd. อาจจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประเทศไทยหรืออื่น ๆ ที่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, หรือกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ คุณจะต้องไม่ใช้ Cloud Hosting Co.,Ltd. หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายในลักษณะที่จะเป็นการละเมิด, หรือเบียดบังสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณสามารถเข้าถึงหรือได้รับผ่านทางเครือข่าย  Cloud Hosting Co.,Ltd. ใด ๆ ถ้าคุณใช้ชื่อโดเมนในการเชื่อมต่อกับบริการ Cloud Hosting Co.,Ltd. หรือบริการที่คล้ายกัน คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อโดเมนที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการหรือสิทธิใด ๆ ที่คล้ายกันของบุคคลที่สาม

ความปลอดภัยบนเครือข่าย

ลูกค้าที่ไม่สามารถใช้เครือข่าย VPN HiSpeed กับความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของผู้ใช้และความปลอดภัยของโฮสต์, เครือข่ายหรือบัญชีใด ๆ นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ, แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีไว้สำหรับคุณ, การเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในการเข้าถึง, การแครกรหัสผ่าน, การตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายอื่น ๆ ในการค้นหาจุดอ่อน, หรือการละเมิดนโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กรอื่นใด ๆ คุณจะไม่พยายามที่จะแทรกแซงหรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้, โฮสต์, หรือ เครือข่ายใด ๆ นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัดการฟลัด, บอมบ์เมลล์ หรือ ความพยายามโดยเจตนาอื่น ๆ เพื่อโอเวอร์โหลดหรือปะทะกับโฮสต์เครือข่าย Cloud Hosting Co.,Ltd. จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับตรวจสอบการละเมิดของระบบหรือการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในเว็บไซต์อื่น ๆ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนการละเมิดทางอาญาที่ต้อสงสัย ผู้ใช้ที่ละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายหรืออาจมีโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาในการดำเนินงานและการดูแลรักษาของร้านค้าออนไลน์ของคุณและผลิตภัณฑ์พร้อมกับเนื้อหาทั้งหมดและสื่อที่ปรากฏออนไลน์หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด :
(a.) ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อปรากฏในร้านค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
(b.) เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาและวัสดุที่ปรากฏในร้านค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ละเมิดหรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ และ
(c.)สร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาและทุกสิ่งที่ปรากฏในร้านค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณจะที่ไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายอย่างอื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการการคํานวณในขั้นสุดท้ายและการประยุกต์ใช้ส่งสินค้าและภาษีการขาย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการยอมรับการประมวลผลและการบรรจุใบสั่งซื้อของลูกค้าใด ๆ และสำหรับการจัดการสอบถามข้อมูลลูกค้าหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

ท่านยังรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้าและข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง คุณอาจเข้าถึงการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของคุณ ท่านจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและจะใช้ระดับเดียวกับการดูแลและการรักษาความปลอดภัยขณะที่คุณใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณ

สิทธิ์การเป็นเจ้าของ IP ADDRESS

Cloud Hosting Co.,Ltd. ต้องเก็บรักษาและควบคุมกรรมสิทธิ์ของตัวเลขทั้งหมด IP และที่อยู่ที่อาจได้รับมอบหมายถึงคุณโดย Cloud Hosting Co.,Ltd. Cloud Hosting Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเห็นสมควรในการเปลี่ยนแปลงหรือลบใด ๆ และทุกหมายเลขไอพีดังกล่าวและที่อยู่

วัตถุประสงค์ถูกต้องตามกฎหมาย

Cloud Hosting Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับทุกคน คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ Cloud Hosting Co.,Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและบริการของเราไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือในการสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือหรือบุคคลที่สามที่ผลกระทบในการสืบสวนความผิดทางอาญา หรือการกระทำผิดกฎหมายทางแพ่งที่น่าสงสัยใด ๆ หากมีสิ่งใดไม่ถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา การส่งผ่านแจกจ่ายหรือการจัดเก็บข้อมูลของเนื้อหาใด ๆที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเนื้อหาการคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ใช้สิทธิไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมและเนื้อหาที่ลามกอนาจาร, หมิ่นประมาท, ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการส่งออก ตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือการเชื่อมโยง ตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือการเชื่อมโยง: " Pirated Warez ", OGG, AVI, MPEG, ISO, "โปรแกรม Hacker หรือเอกสารสำคัญ", "ลิขสิทธิ์สำเนาหนังดิจิตอล (DIVX)" และ "MP3 ไม่มีใบอนุญาต" การแต่งตั้งสารใด ๆ เช่นที่อธิบายข้างต้น ที่เหลือทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Cloud Hosting Co.,Ltd. จะบริหารจัดการ

หากเนื้อหาหรือการใช้งานที่ผิดกฎหมายถูกพบ บัญชีจะถูกระงับและ/หรือ ยกเลิก คุณตกลงว่า Cloud Hosting Co.,Ltd. สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของคุณรวมถึงการกำหนดหมายเลข IP, ประวัติบัญชี, การใช้บัญชี ฯลฯ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่ทำการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากความยินยอมหรือการการแจ้งเตือน


คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

Cloud Hosting Co.,Ltd. ทำตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในคำชี้แจงนี้อย่างครบถ้วน